Cursus grandofficier

In de cursus voor de rang van grandofficier wordt de kennis van de wijn verdiept. Van de cursist wordt verwacht dat hij verder niet alleen kennis vergaard maar ook inzicht verwerft met betrekking tot het wijngebeuren over de hele wereld.

Aan bod komen technieken van het wijnproeven, een uitgebreid wijnvocabulaire, de wijnbouw,  de vinificatie,  het beschrijven van duivensoorten en het geven van een spijsadvies.

In het theoretisch deel worden de volgende onderdelen behandeld:

 • wijnbouw
 • druivenstok
 • vinificatie
 • wijnwetgeving en etikettering
 • proeven en beoordelen van wijn
 • het descriptief wijnproeven
 • een proefverslag schrijven
 • de wijnen uit alle Europese wijnlanden als ook de landen rond de Middellandse Zee
 • de Nieuwe Wereld zoals Zuid-Afrika, Noord-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland
 • het wijnvocabulaire uit de bovengenoemde landen

In het praktisch deel worden examenwijnen geproefd en beoordeeld als voorbereiding op het praktisch deel van het examen.

De cursus kan worden afgesloten met een examen, dat bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit:

 1. Veertig multiple choice vragen plus twee bonusvragen. Om voor de Multiple Choice vragen een voldoende te halen moet men 28 van de 40 vragen goed hebben.De bonusvragen hebben betrekking op artikelen uit de laatste twee nummers van het tijdschrift  Perswijn. Met de Bonus vragen kan men twee punten extra verdienen om zo een hoger cijfer te halen.
 2. Beantwoorden van 8 open vragen, waaronder opdracht(en) tot het maken van een schetsje van een klimatologische of geografische bijzonderheid uit de Wijnatlas van Oz Clarke. 
 3. Aan  elk onderdeel worden 40 punten toegekend. Het gemiddelde wordt in een cijfer uitgedrukt.

In het praktisch deel worden aan de kandidaten vier wijnen geserveerd.

I. Bij elke wijn moet een proefverslag gemaakt worden, waarin de kleur, geur, smaak en een algehele indruk beschreven moeten worden.

II.   A.  De kandidaat moet het druivenras van de vier wijnen kunnen benoemen

B.  Bovendien moeten  vragen over de wijnen beantwoord worden die betrekking hebben op één of meerdere van onderstaande onderwerpen:

1.       vinificatie en lagering;

2.      klimatologische en/of geografische herkomst;

3.       bewaarpotentie;

4.      spijsadvies.

Aan elk der onderdelen I en II  worden elk 40 punten toegekend en het gemiddelde wordt in een cijfer uitgedrukt. Aan onderdeel “II A.” wordt 50 % van de 40 punten toegekend.

Geslaagd is de kandidaat die voor beide delen van het examen een 6.0 of hoger gescoord heeft.

Heeft de kandidaat voor het theoretisch of het praktisch deel van het examen een onvoldoende behaald dan moet slechts het onderdeel dat onvoldoende is in een later jaar herkanst worden.

Voor het grandofficiersexamen 2023 zijn de volgende wijnen gekozen:

Wit

 1.       Sauvignon Blanc
 2.       Chardonnay
 3.       Riesling
 4.       Chenin Blanc
 5.       Grüner Veltliner
 6.       Gewurztraminer
 7.       Viognier

Rood

 1.       Cabernet Sauvignon
 2.       Gamay Noir à Jus Blanc
 3.       Pinot Noir
 4.       Sangiovese
 5.       Primitivo
 6.       Tempranillo
 7.       Carmenère

De herkomst van deze wijnen is de hele wereld.

Lesmateriaal:

P. R. Klosse  Aan de slag met wijn.  ISBN 9789052119427 4e druk. Het hele boek moet hier doorgenomen worden.Wijnkennis van de hele wereld.

Oz Clarke’s Wijnatlas. Nieuwste uitgave. De ingekaderde blokken, op Cd-rom, zullen via de NGW-opleiders ter beschikking worden gesteld.

De syllabus Dat is wijnproeven  verkrijgbaar bij de secretaris van de  Commissie Opleidingen à € 10,– inclusief verzendkosten.

De tekst Het beoordelen van wijn van de hand van Wolter Gelling (Oud-Bailli). De tekst zal via de NGW-opleiders ter beschikking worden gesteld.

Het wijntijdschrift  Perswijn 

Voor alle examens geldt dat bij de eerste deelname aan beide onderdelen, zowel aan het theoretische als aan het praktische deel, moet worden deelgenomen. 

Scroll naar boven