Geen NGW examens in 2017

 

Een van de activiteiten binnen het NGW zijn de opleidingen die in de afzonderlijke bailliages plaatsvinden. Na het volgen van de opleiding kunnen leden deelnemen aan de examens voor de rangen officier of groot officier.

In de jaarlijkse evaluatie van het dagelijks bestuur met de examencommissie constateren we dat inmiddels veel van onze leden aan deze examens hebben deelgenomen; er weinig nieuwe leden bijkomen waardoor dus ook de deelname aan de examens  afneemt. Het voorbereiden van deze examens ligt in handen van de examencommissie. Het is een hele klus om elk jaar weer een goed examen op te zetten. We zijn als hoofdbestuur de leden van deze commissie erkentelijk voor de tijd die zij hierin steken.

De examencommissie heeft in een eerdere evaluatie al de overweging meegegeven de examens tweejaarlijks te organiseren. Het hoofdbestuur heeft deze vraag besproken en daaropvolgend een inventarisatie gehouden. Hieruit bleek dat in 2017 de verwachte deelname aan de examens zeer gering (2 kandidaten) zou zijn.

Alles wegend heeft het hoofdbestuur  derhalve besloten de examens in 2017 NIET door te laten gaan. In 2018 gaan de examens WEL door.

Als peildatum voor het wel of niet laten doorgaan van de examens heeft het hoofdbestuur de datum 30 november 2017 vastgesteld. De opleidingen starten veelal in september. Eind november zal dan duidelijk zijn welke kandidaten aan de examens zullen deelnemen; en is het voor de examencommissie het signaal om wel of niet te starten met de voorbereidingen voor het nieuwe examen.

Scroll naar boven